Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

al2o3-sio2 system

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Keramika ze soustavy CaO-Al2O3-SiO2 – vývoj fázového složení během slinování a jeho vliv na elastické vlastnosti
 (Petra Šimonová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//pd95m8// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Vysocehlinitá keramika ze soustavy Al2O3-SiO2 – vliv teploty výpalu na elastické vlastnosti
 (Karolína Holíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//rtvz88// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Vliv granulometrické skladby hlinitokřemičitých surovin na funkční vlastnosti tvarových žárovzdorných materiálů
 (Martin Bača)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128975 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a keramické materiály | Práce na příbuzné téma

Studium vybraných fyzikálně-chemických vlastností anorganických tavenin
 (Silvie Rosypalová)

2013, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101231 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Mineralogické a mikrosturní zhodnocení mullitového ostřiva
 (Stanislav Kurdík)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/md94u/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma