Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Výroba papíru

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Motivační fyzikální pokusy vytvořené s ohledem na jejich snadnou proveditelnost a využitelnost odpadu
 (František Cáb)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx2i9/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití odpadu aglomerovaných materiálů na plošné dílce
 (Martin Zbořil)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//294em3// | Nábytek / Tvorba a výroba nábytku | Práce na příbuzné téma

Malá zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu
 (Natálie LIHUNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//afkact// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Využití technologie plazmového zplyňování při zpracování komunálního odpadu
 (Martin KNESPL)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h1ghrk// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Využití odpadu z mleté kávy pro sorpci chromu
 (Dominika Bořucká)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130088 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití produktů po recyklaci stavebního a metalurgického odpadu ze skládky
 (Pavel Zácha)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129907 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Podnikatelský záměr pro technologie energetického využití odpadu
 (Martina Wolfová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137182 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Recyklace papíru
 (Vít Leden)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103393 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Recyklace z odpadů papíru a textilu ve firmě PAPOS Trade, s.r.o. Ostrov
 (Hana KONEČNÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//11203z// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma