Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Posouzení rizik

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Měření elektromagnetického rušení šířeného zářením na drážních vozidlech elektrické trakce
 (Patrik KALAJ)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4hywby// | Elektrotechnika a informatika / Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika | Práce na příbuzné téma

Interakce hmoty s elektromagnetickým zářením: experimenty využitelné a realizovatelné v rámci výuky chemie na základních a středních školách.
 (Zuzana SLOŽILOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3jxlvz// | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství matematiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Hodnocení expozic elektromagnetickému záření z běžných zdrojů pomocí softwarového nástroje a hodnocení jejich hygienické významnosti
 (Martin BARTAS)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//vqas20// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Hodnocení expozic elektromagnetického záření v kampusové síti 4G-5G
 (Pavel Šuška)

2021, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//i79dha// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení expozic elektromagnetickému záření z běžných zdrojů pomocí softwarového nástroje a hodnocení jejich hygienické významnosti
 (Martin BARTAS)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//vqas20// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Měření výfukových škodlivin silničních vozidel ve Stanicích měření emisí
 (Martin Pešťák)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//cjr6up// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Vliv strategie měření a metodiky vyhodnocení na výsledek měření při kontrole rotačních součástí na CMM
 (Ondřej Motl)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//2j7k4j// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu rozlišitelnosti systému měření na vyhodnocování statistických vlastností systému měření
 (Michal Juchelka)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140735 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Práce na příbuzné téma

Návrh metodiky měření a ověření způsobilosti měřicí stanice pro měření víceúčelového aktuátoru
 (Jiří BĚHOUNEK)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hpyy1l// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Srovnání výsledků měření viskozity "nenewtonských" kapalin získaných různými metodami měření
 (Michal Toman)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cq5wn/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)