Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zrakové klamy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Optické jevy v přírodě
 (Linda Synaková)

2006, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3cfd/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Práce na příbuzné téma

Optické jevy v atmosféře - multimediální program a jeho ověření
 (Anna PEROUTOVÁ)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//k9yovw// | Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání ve fyzice | Práce na příbuzné téma

Hodnocení výbavnosti asymetrického tonického šíjového reflexu v závislosti na průběhu psychomotorického vývoje v ontogenezi do jednoho roku
 (Martina STEPAŇUKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//we9f73// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Simulace vlivů disperzních jevů v optických sítích
 (Daniel Židek)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108580 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Analýza Faradayova jevu v optických vláknech
 (Petr NITSCHE)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//809pw5// | Fyzika / Obecná fyzika a matematická fyzika | Práce na příbuzné téma

Foto a termoindukované jevy v tenkých vrstvách složení Ge\dindex{40}S\dindex{30}Se\dindex{30}
 (Lucie Pražáková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3hfzix// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Fotoindukované jevy v tenkých vrstvách systému As\dindex{35}S\dindex{x}Se\dindex{65-x}
 (Jan Bůžek)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6gtxkw// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Optické klamy
 (Veronika Sychrová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ntxw7/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Práce na příbuzné téma

Zrakové klamy
 (Pavel Maršík)

2007, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z17sv/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Práce na příbuzné téma

Inspirace optickými klamy a ilusemi
 (Pavel HANUŠ)

2009, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hbexih// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Design oděvů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)