Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Penetrační testy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Penetrační testy v IP telefonii
 (David Padých)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89529 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Penetrační testy v IP telefonii
 (Jozef Záhon)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108571 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Penetrační testy zabezpečené sítě pomocí IPS
 (Jaroslav Brabenec)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gm6f07// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Penetrační testy v IP telefonii
 (David Padých)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89529 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Vliv orientace zkušebních tělěs na tranzitní teplotu Tsp stanovenou penetračními testy
 (Michaela Fialová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89594 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení pevnostních a křehkolomových vlastností svarového spoje penetračními testy
 (Petr Bočán)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81852 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Nástroj pro zpracování výstupů penetračních testů
 (Robin Filipčuk)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z7dq6n// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv „U“ vrubu na hodnocení tranzitní teploty FATT z výsledků penetračních testů.
 (Adéla Podepřelová)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114331 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Vliv „U“ vrubu na odhad lomové houževnatosti z výsledků penetračních testů.
 (Markéta Zounová)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114332 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Analýza nástrojů provádějících pomalé DoS útoky
 (Jakub Dobeš)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ptl75/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)