Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nádorové kmenové buňky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Gliomové nádorové kmenové buňky - jejich charakteristika, analýza a izolace
 (Marek Hampl)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v38r3/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Nádorové kmenové buňky
 (Jakub Šenkýř)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0fk9/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Dospělé jaterní kmenové buňky a jejich využití v toxikologii
 (Sabina Váňová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jql6m/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Regulace plasticity povrchového fenotypu buňky a její role v rozvoji nádorového onemocnění
 (Ján Remšík)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slfpc/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Přispívá exprese proteinu p63 ke vzniku rakovinné kmenové buňky?
 (Markéta Stejskalová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a4mhn/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Kmenové buňky nádorů
 (Věra Francálková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hka2z/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Možnosti ovlivnění fenotypu nádorových kmenových buněk u neuroblastomu
 (Lucie Curylová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nit41/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Funkční testy identifikace nádorových kmenových buněk na modelu rabdomyosarkomu
 (Jakub Neradil)

2011, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0ag7/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti ovlivnění fenotypu nádorových kmenových buněk u neuroblastomu
 (Lucie Curylová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nit41/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Identification of cancer stem cells in cell lines derived from selected types of solid tumors.
 (Jan Škoda)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xztpl/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)