Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nevyhovujici

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zjištění příčin nevyhovující kvality řezné hrany u oceli S355 o tloušťce 260 mm
 (Martin Štencl)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117465 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Role obcí při řešení otázky bydlení osob žijících v nevyhovujícím bydlení
 (Nikola ODLEVÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ffa0ay// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Zlepšení tuhosti nevyhovujícího dílce pomocí FEM analýzy
 (Přemysl Kostka)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6m2sqp// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Theses on a related topic

Zjištění příčiny nevyhovujících výsledků při přípravě svařování pod tavidlem u materiálu SA387 G11 Cl2
 (Petr RÝPAR)

2016, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bmyp02// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Theses on a related topic

Příčiny výskytu nevyhovujících hodnot tvrdosti při výrobě odstředivě litých válců z oceli 15340
 (Magda Rulíková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119501 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Theses on a related topic