Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nelineární systémy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Modelování, optimalizace a návrh řízení pro silně nelineární systémy s diskrétními senzory
 (Michal Bastl)

2022, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//5t5ju6// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Modelování, optimalizace a návrh řízení pro silně nelineární systémy s diskrétními senzory
 (Michal Bastl)

2022, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//sbnw83// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Nelineární dynamické systémy a chaos
 (Lukáš Tesař)

2018, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//xgiwkr// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Nelineární procesy v akrečních discích
 (Jiří Květoň)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k5mfq/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Práce na příbuzné téma

Nelineární termodynamika a její aplikace
 (František HODINKA)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//eiqxtn// | Fyzika / Fyzika - Geografie | Práce na příbuzné téma

Nelineární oscilátory
 (Jakub PETRILÁK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//90qh44// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Práce na příbuzné téma

Modelování a řízení nelineární soustavy s využitím umělých neuronových sítí
 (Petr Doležel)

2011, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4tobzm// | Elektrotechnika a informatika / Informační, komunikační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Kovy s tvarovou pamětí - modelování nelineárních systémů s hysterezí
 (Michal Vašina)

2017, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ajuwzi// | Elektrotechnika a komunikační technologie / | Práce na příbuzné téma

Mnoharozměrové adaptivní řízení nelineárních systémů
 (Adam Krhovják)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9hhi6m// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Metody nelineární analýzy v evoluční teorii her
 (Radka ZAHRADNÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3a2p34// | Aplikované vědy a informatika / Matematické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)