Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Česká republika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Chernobyl Nuclear Disaster and its impact on American and British popular culture
 (Jana LINDENBERGOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bivyqw// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština | Práce na příbuzné téma

Jaderná energie v České republice - historie, současnost, perspektivy
 (Veronika Holečková)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hljwe/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Uncertain eternity, or eternal uncertainty? The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic
 (Karel Svačina)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k27n6/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Práce na příbuzné téma

Přepracování a úprava radioaktivních odpadů
 (Zdeněk Šmída)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94088 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Přepracování odpadů z různých procesů energetického využití biomasy na organické hnojivo
 (Lucie JAROŠOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ocnm5a// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Nakládání s radioaktivními odpady
 (Jan Kysela)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82570 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma