Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bodová metoda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Porovnání 2D a 3D skenovacích metod pro snímání povrchů
 (Dominika Vítková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gdrnub// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití 2D a 3D skenovacích metod pro snímání povlakovaných povrchů
 (Jakub Jemelka)

2016, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hvri5q// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Charakterizace reliéfních difrakčních struktur optickými a skenovacími metodami
 (Martin Karlovec)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p8zogj// | Polygrafie / | Práce na příbuzné téma

Metoda bodových mas v úloze odhadu stavu a navigace
 (Jakub MATOUŠEK)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s0lqt9// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Śtíhlá výroba a metoda Six Sigma v elektrotechnickém průmyslu
 (Jan LENK)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p0gyma// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Analýza měření odchylky kruhovitosti na optickém měřicím zařízení
 (Lenka Otrusinová)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81245 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení odchylky kruhovitosti a její využití v technické praxi.
 (Libor Pazdera)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81145 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv vybraných parametrů měření na odchylku kruhovitosti
 (Ondřej Mizera)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117524 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Měření odchylky kruhovitosti součástí malých průměrů
 (Jakub Petr)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129458 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma