Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odpadní voda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv malých domovních čistíren typu aktivace na kvalitu vody Hradišťského potoka
 (Lukáš Klimša)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107843 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny odpadních vod typu aktivace
 (Nikola Cielecká)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115446 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Domovní čistírny odpadních vod jako jedna z možností, jak nakládat z odpadními vodami.
 (Daniela Dajdová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98393 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Domovní čistírny odpadních vod
 (Michala FRIDRICHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0m7h69// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu z malých domovních čistíren
 (Petra Turčáková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129957 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Vliv vybraných faktorů na aktivovaný kal
 (Jana Vlačihová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m18wi5// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma