Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

flotace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Posouzení možných dopadů zpřísnění limitů norem environmentální kvality u vybraných prioritních látek na provozovatele čistíren odpadních vod
 (Andrea Prokešová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119943 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Výskyt vybraných prioritních látek v odpadních vodách
 (Andrea Prokešová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108297 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Monitorování osudu farmaceutických látek v procesu čištění odpadních vod
 (Šárka Kuklíková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/amder/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Biotesty pro sledování přítomnosti hormonálně aktivních látek v povrchových a odpadních vodách
 (Barbora Jarošová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/keyz6/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Sledování degradace vybraných komplexotvorných látek v odpadních vodách pomocí mikroorganismů
 (Klára SEDLÁČKOVÁ SZILAGYIOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9o4f8a// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení účinnosti odstraňování organických látek z odpadních vod DEZA, a. s.
 (Marcela Mačková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129831 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Izolace a typizace gramnegativních bakterií rezistentních k antimikrobiálním látkám v odpadních vodách
 (Eva Tomčová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s10w3/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Látky narušující hormonální systém živočichů v odpadních vodách
 (Barbora Jedličková)

2010, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o8aru/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Odstraňování organických látek (tuky, vlasy atd.) z odpadních vod
 (Adam Matouš)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xr4hgh// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zpracování odpadních vod a odpadů v čistírně odpadních vod Příbor, návazně na provedené rekonstrukce čistírny
 (Lenka Šoltysová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119836 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)