Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ohybova zkouska

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Stanovení interlaminární lomové houževnatosti lepené spáry zatížené módem II při ohybové zkoušce
 (Alena Pešková)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6257gx// | Nábytkové inženýrství / | Theses on a related topic

Žárové nástřiky - vybrané mechanické zkoušky
 (Pavel Mareš)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114688 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Ohybové chování laminátových struktur (spoilerů)
 (Václav LECIÁN)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x96qde// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Konstrukce upínacích čelistí pro zkoušky nízkocyklické únavy
 (Tomáš KUNÁT)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ojsn1p// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Studium ohybových vlastností profilů vyztužených dlouhými vlákny
 (Marie FOJTÁCHOVÁ)

2006, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k0zus3// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Studium ohybové tuhosti a únosnosti HP kompozitů
 (Dalibor HÁBA)

2010, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kbmrok// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Optimalizace výroby výřezů v ohybových tyčích pomocí elektroerozivního drátového řezání
 (Patrik Šalata)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117411 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic