Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

léčiva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Ověření účinnosti Fomitopsis pinicola k snížení obsahu chloridů v reálných vzorcích důlní vody z dolů Darkov a ČSM jih
 (Mária Samiecová Končitá)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//2slonk// | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití ovčího rouna k odstranění šestimocného chromu z reálných vzorků odpadní vody
 (Eliška Volná)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103137 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Monitoring kvality vody metodou LC-MS/MS
 (Adéla Šlachtová)

2021, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//gj0uwr// | Chemické a environmentální inženýrství / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Kvalita studniční vody jako individuální zdroj zásobování\nl{} pitnou vodou v Pardubickém kraji
 (Simona Suchomelová)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rxpiv7// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Odstranění polyvinylalkoholu z odpadní vody
 (Klára Klofáčová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7vipjh// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Příprava vzorků vody z životního prostředí pro testování in vitro
 (Martin Steček)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sc4wv/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Využití HPLC/MS k identifikaci a kvantifikaci léčiv
 (Marek MUCHA)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kaglgy// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma