Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

onomastika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vybrané kapitoly z onomastiky a dialektologie vesnice Gerník (rumunský Banát)
 (Helena Orálková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y7zur/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

K obecným otázkám onomastiky
 (Kristýna ZOUZALOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//djk7o2// | Specializace v pedagogice / ČJu-SVu, Společný základ | Theses on a related topic

Názvy pražských restauračních zařízení z pohledu onomastiky
 (Barbora SIROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hzn7re// | Filologie / Bohemistika | Theses on a related topic