Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hazardous properties

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadních fritovacích olejů
 (Lenka Jelínková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129874 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení nebezpečných vlastností zplodin hoření vybraných druhů dřeva
 (Žaneta Klečková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128281 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - Kal ze srážecích procesů
 (Alena KONEČNÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ywd531// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Fyzikálně chemické charakteristiky sorbentů používaných k likvidaci nebezpěčných látek.
 (Simona BOŠKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wyi8n8// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma