Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nebezpecne vlastnosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Kritické srovnání testů ekotoxicity používaných pro hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů H14 Ekotoxicita v zemích Evropské unie
 (Jitka Johnová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tug22/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi
 (Tomáš VESELÝ)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9ow2ed// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Hodnocení nebezpečných vlastností zplodin hoření vybraných druhů dřeva
 (Žaneta Klečková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128281 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadních fritovacích olejů
 (Lenka Jelínková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129874 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Postup přípravy datových souborů vlastností nebezpečných látek pro hodnocení enviromentálních rizik chemických havárií.
 (Pavel Forint)

2013, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101836 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologické vlastnosti odpadů z hutních výrob
 (Klára Felgenträgerová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104467 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - Kal ze srážecích procesů
 (Alena KONEČNÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ywd531// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Studium nebezpečných vlastností odpadů z lagun Ostramo a jejich možnosti energetického využití.
 (Lenka Marschalková)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74696 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Biologické vlastnosti původců nákaz včel a jejich využití v mikrobiologické diagnostice
 (Jana BIOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mvzejw// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Optické vlastnosti kvantových teček a jejich aplikační potenciál v bezpečnostním inženýrství
 (Jan Suchánek)

2016, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117053 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)