Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

oopp

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vyhodnocení zkušebního provozu výdejních automatů na spotřební OOPP v Liberty Ostrava a.s.
 (Filip Gebhart)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140319 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Návrh spôsobu hodnotenia nových OOPP pri zavádzaní do prevádzky
 (Peter Očko)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140334 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Metodická pomůcka pro volbu OOPP - Liberty Ostrava a.s.
 (Jana Petrželová)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140318 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Volba OOPP při nakládání s odpady
 (Jan Švenda)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105448 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Návrh metodiky přidělování OOPP na základě vyhodnocení rizik
 (Miroslava Halešová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88602 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Zhodnocení a výběr vhodných OOPP pro vytypovaná pracoviště ve firmě
 (Tomáš Červinka)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109996 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Problematika používání osobních ochranných pracovních prostředků v ošetřovatelské praxi
 (Lilija KULAJEC)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lngctd// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic