Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

openid

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Integrace Facebook Connect a Google OpenID/OAuth pro portál GateIn
 (Matej Kobza)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xeaxn/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

OpenID provider pro federaci identit založenou na Shibboleth
 (Igor Gilány)

2010, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iwu2t/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Autentizace uživatelů pomocí OpenID, implementace a podpora v prostředí PHP
 (Vojtěch Sokol)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22935 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Nasazení OAuth2 pro systém Perun
 (Oliver Mrázik)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d6a4z/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Autentizační a autorizační infrastruktura pro videokonferenční prostředí
 (Lukáš Kotol)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/him75/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Open-source systém pro administraci a monitorování uživatelských účtů Metadatového editoru
 (Matouš Jobánek)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aujqn/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Personalizovatelný internetový portál
 (Michalis Katapodis)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78453 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Towards User-Centric Identity Federations
 (Michal Procházka)

2015, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tusi2/ | Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie | Theses on a related topic