Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

opravneni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Oprávnění a povinnosti fyzických osob při užívání silniční komunikace a jejich přestupky
 (Daniel Suchánek)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/m560h/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Psychosociální dopady na řidiče při odnětí a pozbytí řidičského oprávnění.
 (Ivana Trojková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/juxpw/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Dostupnost integrovaných systémů veřejné dopravy a jejich vliv na potřebu získání řidičského oprávnění mladých řidičů
 (Adriana Medveďová)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/g894g/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Celní správa a její oprávnění při šetření, prověřování a vyšetřování trestné činnosti
 (Oliver Volf)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/auovx/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Oprávnění členských států Evropské unie vázat absolventy k práci v domovském státě
 (Michaela Černá)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zm3db/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vznik, postavení a oprávnění obecní policie ve srovnání s Policií České republiky
 (Anna Vojkovská)

2018, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/vn9qc/ | Veřejná správa / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Interaktivní nástroj pro kontrolu uživatelských oprávnění
 (Patrik Martinek)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8r8q/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Oprávnění k použití zbraně při ochraně státních hranic
 (Věra Janglová)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/pn5ge/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Komparace postavení a oprávnění příslušníků Policie ČR a strážníků obecních policií
 (Petra Krejčíčková)

2019, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/ugcx3/ | Veřejná správa / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Vznik, postavení a oprávnění obecní policie ve srovnání s Policií České republiky
 (Anna Vojkovská)

2018, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/vn9qc/ | Veřejná správa / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)