Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Organický Rankin, Clausiův cyklus

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova cyklu (ORC)
 (Petr Kirchner)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//weox41// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Možnosti optimalizace vysokopecní vsázky
 (Jakub Golasowski)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128859 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Modelování provozních stavů akumulátorových lokomotiv s cílem optimalizace spotřeby
 (Tomáš Kupec)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92963 | Elektrotechnika / Elektronika | Práce na příbuzné téma

Metoda multikriteriální optimalizace konstrukčních návrhů výkonových převodovek
 (Jiří DOLEJŠ)

2013, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rkvow5// | Strojní inženýrství / Stavba strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova cyklu (ORC)
 (Petr Kirchner)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//weox41// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova cyklu (ORC)
 (Petr Kirchner)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//weox41// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova cyklu (ORC)
 (Petr Kirchner)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//weox41// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Tepelné cykly teplárenských provozů
 (Michal VOLF)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5fbo8f// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Zvyšování účinnosti pracovního cyklu klasické tepelné elektrárny
 (Marek STRÁNSKÝ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mx1xhv// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Rekuperace v systému 25kV
 (Marek PANUŠKA)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//f3od1f// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)