Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

osm

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Genotypizace a fenotypizace transgenních linií jarního ječmene osm
 (Barbora KLČOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//juavgz// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Aplikace pro 3D vizualizaci mapových podkladů z OSM
 (Petr Tykal)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c4mnn7// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Práce na příbuzné téma

SPECIFIKA TRÉNINKU DĚTÍ V TRIATLONU VE VĚKU OSM AŽ PATNÁCT LET, ODRAZ VE VÝKONNOSTI A KVALITĚ DRŽENÍ TĚLA
 (Jan MAJER)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ynop49// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Úzký formát na osm
 (Jiří Procházka)

2011, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6537 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba | Práce na příbuzné téma

Osm příznivých esencí v Tibetském buddhismu
 (Sylvie Mynarčíková)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/je6v9/ | Filozofie / Religionistika | Práce na příbuzné téma

Osm knih madrigalů Claudia Monteverdiho
 (Věra KOUSALÍKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dc7twm// | Hudební umění / Umělecko-pedagogické studium - zaměření hudební - hra na violoncello | Práce na příbuzné téma

Marketingové komunikace při zavedení nového produktu na trh - nový programový blok rozhlasové stanice Frekvence 1 - Ráno začíná v osm
 (Petr MUSIL)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6ajjkw// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Za zdmi akademické knihovny: kombinovaná etnografická studie informačního chování osmi studentů techniky
 (Alena Chodounská)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtik5/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

PCR autentizace osmi druhů hospodářsky významných živočichů
 (Lucie Krajči)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//8kajhj// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj logického myšlení u dětí ve věku od šesti do osmi let
 (Petra BLAŽKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//he5rio// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma