Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ozonizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
MALDI MS zobrazování izomerů lipidů pomocí off-line ozonizace
 (Dominika Bezdeková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gklfo/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Využití ozonizace k intenzifikaci nitrifikačních a dentrifikačních procesů.
 (Martina Jablonková)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127402 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Využití ozonizace při předúpravě podzemní vody z kvartéru řeky Moravy s obsahem železa a manganu a přirozenou agresivitou.
 (Marek Coufal)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116536 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Vliv ozonizace na složení aktivovaného kalu
 (Pavlína Kapustová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129976 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Ozonizace a koagulace látek neproteinového charakteru produkovaných fytoplanktonem
 (Michaela Prokopová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//818cot// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Možnosti použití ozonizace k čištění odpadních vod.
 (Jitka Rampáčková)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74240 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Degradace organických znečišťujících látek ve vodě nízkoteplotním plazmatem na bázi pokročilých procesů
 (Syam Krishna BALAKRISHNAN)

2017, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//da9m0w// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Photophysical and Chemical Properties of Organic Pollutants on the Ice Surface
 (Joseph K'ekuboni Malongwe)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8zhq/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Odstraňování mikropolutantů z vody pomocí pokročilých oxidačních procesů
 (Tomáš Kolofík)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hqfo9/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza lipidů pomocí hmotnostní spektrometrie s laserovou ionizací za účasti oxidu kovu
 (Monika Koktavá)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lfo4d/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)