Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

paclitaxel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Protinádorový účinek fluorescenčních a fotoaktivních derivátů paklitaxelu v buňkách karcinomu prsu
 (Kateřina Bašusová)

2023, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//4wwoza// | Přírodní látky a léčiva / | Theses on a related topic

Využití paklitaxelu v chemoterapeutické léčbě a možnosti jeho stanovení
 (Lenka Beránková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11345 | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Vliv bílkovin extracelulární matrix a paclitaxelu na dělení nádorových buněk
 (Marcela Jeličová)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//e5srpf// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Terapie in-stent restenóz
 (Leoš Pleva)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x151b/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

Sledování výskytu paclitaxelu a ostatních taxanů v lutrových vodách firmy Teva Czech Industries s.r.o.
 (Iveta Kryštofová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92334 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic