Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Parkovací dům

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Automatické parkovací systémy
 (Václav Zoul)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//6fzill// | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Nezávislý automatický parkovací systém
 (Václav Ruttkay)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109517 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vícepodlažní podzemní parkovací stání
 (Radim Rosický)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129580 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Technologie provozu automatických parkovacích systémů
 (Martin Švajgl)

2015, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//066cyw// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Systém parkovací brzdy
 (Michal DUFEK)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//flq5do// | Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika | Práce na příbuzné téma

Podnikatelský plán MSP - distribuce automatických parkovacích systémů v podobě výhradního zastoupení
 (Jiří Kouble)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25135 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

SROVNÁVACÍ ANALÝZA AUTOMATICKÝCH PARKOVACÍCH DOMŮ S KLASICKÝMI
 (Jan ŠMOLÍK)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x5tv0x// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Práce na příbuzné téma

Optimalizace ocelové konstrukce rámu zvedacího zařízení
 (Pavel Sedláček)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81218 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Projekt - Parkovací dům pro OS1, OS2 - Plzeň
 (Jakub VOŘÍŠEK)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tlu3sm// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Práce na příbuzné téma

Analýza finančních nákladů pořízení rodinného domu na bázi dřeva dle cenových soustav
 (Václav Dušek)

2016, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ie1tic// | Stavby na bázi dřeva / | Práce na příbuzné téma