Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

parovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Párování na eliptických křivkách a jejich využití v kryptografii
 (Anh Minh Tran)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w7yty/ | Matematika / Obecná matematika | Theses on a related topic

Párování pomocí propenzitních skórů v kontrafaktuální dopadové evaluaci
 (Michaela Poláková)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ruyqc/ | Matematické a statistické metody v ekonomii / | Theses on a related topic

Bezpečnost v bezdrátových senzorových sítích pomocí párování v reálném čase
 (Tomáš Vazač)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ig23c/ | Informatika / Matematická informatika | Theses on a related topic

Nástroj pro párování informací z různých datových zdrojů
 (Martina Šebová)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v90r9/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Laboratorní test disasortativního párování u hraboše polního - literární rešerše
 (Pavlína PETRÁSKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j7vvz7// | Biologie / | Theses on a related topic

Řešené úlohy z teorie grafů - párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty a kružnice
 (Kateřina OBRUSNÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ge5evk// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

Studium párování chromozomů u mezidruhových kříženců Lolium multiflorum x Festuca glaucescens
 (Tereza TOMÍČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//85b6b2// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců
 (Lucie TOMANOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ocs7xm// | Biologie / | Theses on a related topic

Současné trendy v konzumaci vín ve vztahu k jejich párování s pokrmy
 (Veronika Drugová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id//rnvtuv// | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Webová aplikace pro párování předmětů pro studium v zahraničí
 (Kristýna Tomanová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yu8qsd// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)