Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

participatory culture

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Fandom a účastnická kultura na internetu na příkladu Critical Role
 (Jan HALUZA)

2021, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vfhrxv// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Internet věcí – kultura sdílení v době nových médií
 (Valentýna Weissmannová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ex66y/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic