Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Politika zaměstnanosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Znevýhodněné skupiny osob na trhu práce v ČR
 (Tereza Lošáková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108234 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Reconceptualising "mainstream" youth: An examination of young people's consumer lifestyles in the Czech Republic
 (Michaela Pyšňáková)

2011, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czm8q/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Práce na příbuzné téma

Analýza postavení vybrané znevýhodněné skupiny nezaměstnaných na trhu práce v České republice
 (Eva Šolonyová)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85464 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Podání fyzických osob, týkajících se katastru nemovitostí, vyřizovaných Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj
 (Lenka Stará)

2021, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/m8fhl/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Postavení vysokoškolsky vzdělaných osob na trhu práce v Moravskoslezském kraji
 (Markéta Kellnerová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77552 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika a veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením v Moravskoslezském kraji
 (Věra WDÓWKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e5qjt7// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti podpory osob s autismem v oblasti sociálních služeb v rámci Moravskoslezského kraje
 (Kristýna ŠTUPÁKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ozb1qi// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Trh práce a politika zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji
 (Jana Kerlinová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//4pjgxv// | Ekonomika a management / Podnikání | Práce na příbuzné téma

Politika zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji
 (Jiří Vlček)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//gzu81w// | Ekonomika a management / Podnikání (pro absolventy VOŠ) | Práce na příbuzné téma

Aktivní politika zaměstnanosti ve vybraných krajích
 (Lucie Machová)

2018, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jkwsif// | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)