Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Agrární valy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Analýza vlivu krajinné struktury na hydrologickou bilanci s využitím distribuovaných hydrologických modelů a GIS pro povodí Svratky
 (Lenka VÍCHOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//undk6r// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv stanoviště na odrůstání prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu
 (Roman Fojtík)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//euegvx// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu lesa na odtokové poměry s pomocí semidistribuovaných a distribuovaných hydrologických modelů
 (Michaela Hořínková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82343 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku
 (Florindo MACAXI)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zq148m// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení břehového porostu Kosteleckého potoka
 (Eva MIKOLÁŠOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//r4szuz// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vztah hustoty porostu vybraných plodin a aktuálního zaplevelení
 (Šárka Daňková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6bmvbi// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Vliv poloparazitických rostlin a různých způsobů obhospodařování na společenstva ploštic (Heteroptera) v druhově bohatých travních porostech
 (Martin Vašíček)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/axijj/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Druhové složení vegetace odlišně využívaných travních porostů
 (Marta Smékalová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l07zod// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Vliv vybraných společenstev pastevního porostu na množství mléka se zaměřením na spektrum mastných kyselin v tuku mléka
 (Lucie BOHÁČOVÁ)

2011, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1kf8hk// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Práce na příbuzné téma

Vegetační změny v porostu třtiny křovištní po introdukci poloparazitů
 (Tomáš RITZKA)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//buclet// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)