Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

iónový imprint

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Elektrochemická charakterizace 14-3-3 proteinu v různých oligomerních formách
 (Miroslava Medveďová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uvk8d/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Charakterizace materiálů na bázi grafen oxidu a iontů kovů pomocí elektrochemických metod
 (Katarína Holišová)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//74a8vr// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Elementární analýza močových kamenů pro hodnocení zátěže ŽP těžkými kovy
 (Daniela Benová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trdmg/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Geochemie toxických kovů v zeminách okolí Teplic
 (Matej Böhmer)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igl5s/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Charakterizace materiálů na bázi grafen oxidu a iontů kovů pomocí elektrochemických metod
 (Katarína Holišová)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//74a8vr// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Regenerace kovů z odpadů
 (Daniela MAREKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3k725c// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma