Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

antibiotika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Metal based coordinate compounds and nanoparticles as an alternative of antibiotics against resistant bacterial strains
 (Vishma Pratap Sur)

2020, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w9ofp5// | Chemie / Zemědělská chemie | Práce na příbuzné téma

Pulsní laserová depozice vrstev a heterostruktur oxidů přechodových kovů a studium jejich magnetických a elektronových vlastností
 (Michal Kiaba)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yy7jz/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Efekty a osudy nanočástic v buňkách a tkáních ve zvířatech a in vitro kulturách
 (Jana Dumková)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sqlxh/ | Anatomie, histologie a embryologie (čtyřleté) / Anatomie, histologie a embryologie | Práce na příbuzné téma

Stabilizace a solidifikace těžkých kovů a halogenů v odpadech vzniklých spalováním průmyslového a zdravotnického odpadu
 (Martin Čech)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141464 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Depozice a charakterizace nanolaminátních tenkých vrstev tvořených kovem, uhlíkem a bórem
 (Pavol Matej)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t884q/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Kovy a polokovy v potravinách
 (Zuzana Životská)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ucq3a/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Příprava nanočástic stříbra a zlata a jejich vybrané biologické, katalytické a SERS aplikace
 (Petr SUCHOMEL)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0cd28d// | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Vliv vybraných komplexů dithiokarbamátů s kovy na proteazom a NF-kappaB dráhu ve dvou ovariálních nádorových liniích: citlivé (A2780) i rezistentní (A2780cis) k cisplatině
 (Jindřich SEDLÁČEK)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//no0010// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Rezistentní bakterie jako původci infekcí spojených se zdravotní péčí
 (Aja Komprdová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfh9r/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma