Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vysoká pec

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vyhodnocení optimalizace způsobu tavení v elektrické obloukové peci
 (Radek Štekl)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114414 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Návrh využití odpadního tepla z indukčních pecí, včetně uplatnění moderních metod řízení, monitorování a zpracování dat.
 (Martin VYSLOUŽIL)

2007, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ulp27m// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Matematicko-technologická predikce variant výrobních možností inovované vysoké pece
 (Michael Bouček)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128861 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Matematicko-technologická predikce variant výrobních možností inovované vysoké pece
 (Michael Bouček)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128861 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Matematicko-technologická predikce variant výrobních možností inovované vysoké pece
 (Michael Bouček)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128861 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Dolní oblast Vítkovice jako víceúčelový areál pro kulturu a volný čas
 (Barbora Glosová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zmpil/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Rozbor možností třídění vysokopecních surovin
 (Vladislav Martynek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109176 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma