Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

inkluzivní vzdělávání

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Hudební vzdělávání ve Finsku (se zaměřením na základní stupeň vzdělávání)
 (Michala DRAGOUNOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ivgytr// | Učitelství pro střední školy / Ps-Hv | Práce na příbuzné téma

Analýza a komparace vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 (Šárka Maleňáková)

2011, Rigorózní práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n803w/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Analýza a komparace vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 (Šárka Maleňáková)

2011, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fnj8i/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Práce na příbuzné téma

Dramatická výchova a její postavení v systému vzdělávání - Antické Řecko a Řím - návrh metodického listu pro základní a gymnaziální vzdělávání
 (Markéta Capizzi)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o37ri/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Vliv dyskalkulie na vzdělávání žáka na 2. stupni základní školy
 (Michaela Fatková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3oae/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Sociální pedagog jako asistent pedagoga na základní škole
 (Daniel ZAHRADNÍK)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zzjchm// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Spolupráce pedagoga s asistentem na 1. stupni ZŠ.
 (Kristýna MARTÍNKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eb7c3u// | Učitelství pro základní školy / Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 1. stupeň základních škol, Základy speciální pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ | Práce na příbuzné téma

Začlenění žáků s IVP na běžné základní škole pohledem jejich rodičů
 (Alžběta Navrátilová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rztx0/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

IVP na druhém stupni ZŠ a úskalí spojená s jeho využitím
 (Dana CHOVANCOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wy5suw// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Tvorba IVP pro žáka mladšího školního věku s diagnózou ADHD
 (Jana Tollarová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//usdw82// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)