Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pelhrimov region

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Babybox jako součást naší společnosti: Názory rodičů pelhřimovského regionu na odložení skoro dvouletého dítěte do babyboxu v Nemocnici Pelhřimov
 (Alena HONZOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o7183f// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vývoj spádovosti za službami ve vybraném regionu
 (Zuzana Bartoňová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f56q6/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Poskytování sociálních služeb seniorům v regionu Pelhřimov.
 (Vladislava Nováčková)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r15ky/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti rozvoje venkovského regionu na příkladu SO ORP Pelhřimov
 (Eva Leligdonová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ter38/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie | Theses on a related topic

Vývoj ošetřovatelské péče v regionu Pelhřimov
 (Veronika PROCHÁZKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ko9nua// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zmapování okresu Pelhřimov z hlediska výskytu hmyzu řádu Motýli (Lepidoptera)
 (Libor RŮŽIČKA)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//40qb8u// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Psychohygiena zaměstnanců pomáhajících profesí v zařízeních poskytujících sociální služby regionu Pelhřimov
 (Pavla ŠUHÁJKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wf9015// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Průzkum a statistické vyhodnocení profilu návštěvníka kraje Vysočina (Pelhřimov)
 (Zdeňka Wisterová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//9s4zrq// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Podmínky rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Pelhřimov
 (Karolína ČMUCHOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4bn76u// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Analýza vybraných technologických možností pro zavedení IDS v regionu Jihlava- Havlíčkův Brod- Pelhřimov jako pilotní části IDS kraje Vysočina
 (Bronislava Langová)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hqm1gc// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)