Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

polybromovane difenylethery

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Polybromované difenylethery ve vzorcích domácího prachu
 (Eva Vyvialová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108212 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných zpomalovačů hoření v prostředí
 (Ondřej Audy)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p02mm/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Rovnovážné pasivní vzorkování persistentních organických látek v tkáních sladkovodních ryb
 (Jaromír Sobotka)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1oke/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Perzistentní organické látky v materiálech používaných ve vnitřním prostředí.
 (Věra Bačová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s2rj2/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Pasivní vzorkování v sedimentech pro stanovení koncentrací a dostupnosti organických znečišťujících látek
 (Michaela Minaříková)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqgfn/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Znečištění ovzduší perzistentními organickými látkami v České republice a v Rakousku
 (Ilona Václavíková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy6fs/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Fate of persistent organic pollutants in the atmosphere
 (Celine Degrendele)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sh3vq/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí (angl.) | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných difenyletherů v prostředí
 (Ondřej Audy)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ucbv8/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vytěkávacích toků bromovaných zpomalovačů hoření z materiálů a spotřebních výrobků
 (Marie Jančaříková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeect/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)