Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Biodostupnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Půdní organická hmota - nejmodernější poznatky ve vztahu k obsahům PAHs ve vybraných půdách ČR
 (Tereza Dvořáková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spi7u/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Půdní organická hmota, její složky a důvody, proč je nutno tyto složky rozlišovat
 (Petra KRÁTKÁ)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z2fmnu// | Zemědělství / Agropodnikání | Práce na příbuzné téma

Primární organická hmota a humus a jejich biodegradabilita.
 (Václav KAHUDA)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2k4tw5// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Proč ztotožňování pojmu ?humus? a ?půdní organická hmota? v pedologii je zdrojem chybných závěrů?
 (Miroslav DVOŘÁK)

2013, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nbrnir// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Analýzy množství a kvality půdní organické hmoty
 (Lucia Krkošková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cn38c/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Kvalita primární půdní organické hmoty v půdách porostů energetických trav
 (Martin ČERNÝ)

2022, Diplomová práce, Fakulta zemědělská a technologická / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w09h91// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Vliv technologie pěstování kukuřice seté na množství organického uhlíku v půdě a kvalitu půdní organické hmoty
 (Ondřej KADLEČEK)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9nhmwg// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Ekologické zemědělství | Práce na příbuzné téma

Komparace stupně degradace půdní organické hmoty v podmínkách intenzivního a extenzivního způsobu hospodaření
 (Marie CAPLOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cgwpcq// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Kvalifikace primární půdní organické hmoty podle rychlostní konstanty oxidace v půdách energetických rostlin
 (Martin ČERNÝ)

2020, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//aaebqq// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Kvalifikace primární půdní organické hmoty podle rychlostní konstanty oxidace v půdách s odlišným systémem zpracování
 (Jana SLÁDKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uvqk57// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)