Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dlouhodobe trendy znecisteni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Dlouhodobé trendy znečišťování ovzduší v Ostravsko-Karvinské aglomeraci
 (Ondřej Smolen)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114460 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Facie a antropogenní znečištění recentních sedimentů řečiště Dřevnice a středního toku Moravy v úseku Kvasice až Spytihněv
 (Martin Faměra)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3gvb/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy pomocí chemické analýzy mechu
 (Kateřina HEJZLAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cj35fd// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení vlivu průmyslu na kvalitu ovzduší - znečištění prachovými částicemi na Ostravsku, Česká republika
 (Martin Štefek)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107889 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Statistická analýza dlouhodobého vývoje znečištění vybraných toků v Ústeckém kraji
 (Lucie BULÍNOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vzl769// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma