Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

puda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Vliv stresu v tréninku sebeobrany na reakční dobu při reakci na vizuální podnět
 (Dominik Puda)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ea36h/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Práce na příbuzné téma

Sebeobranné modelové situace pro osoby se zrakovým postižením
 (Robert Puda)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6cm0/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Práce na příbuzné téma

Analýza vybraných sebeobranných situací v městské hromadné dopravě
 (Robert Puda)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bnnl2/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Práce na příbuzné téma

Absolvování individuální odborné praxe
 (Lukáš Puda)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128388 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Porovnání švédského a amerického konceptu návrhu směsí s CRmB
 (Adam Puda)

2015, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//vcl0gp// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Distribuovaný sběr jízdních dat z automobilu
 (Tomáš Puda)

2018, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130299 | Mechatronika / Mechatronické systémy | Práce na příbuzné téma

Laboratorní model ABS jednotky automobilu.
 (Tomáš Puda)

2016, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115151 | Mechatronika / Mechatronické systémy | Práce na příbuzné téma

Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně pozemních komunikací
 (Adam Puda)

2013, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//7l8g0n// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Didaktická transformace tématu Minerály, horniny a půda na 1. stupni ZŠ
 (Martin Havlín)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jehp5/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Využití dovednostně praktických a názorně demonstračních metod při výuce tématického celku půda na základních školách
 (Martina Poláčková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/us6jf/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)