Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tekani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium fyzikálních a chemických dějů (sorpce, migrace, těkání, fotochemické transformace) na rozhraní tuhá matrice (půda, snih, vegetace) - atmosféra
 (Ivana Hovorková)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pyg2q/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Experimentální studium enviromentálních procesů
 (Petra Růžičková)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p9qdf/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Distribution and fate of persistent organic pollutants in aquatic and terrestrial ecosystems
 (Martina Kobližková)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tundc/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Studium katalyzátorů pro rozklad oxidů dusíku
 (Veronika Draštíková)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109045 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Fotochemie persistentních látek v tuhých matricích
 (Nina Matykiewiczová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xqvgp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma