Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

personalni cinnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Činnost personální agentury
 (Erika Borecka)

2017, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//5ts5rs// | Personální řízení / | Theses on a related topic

Ředitel střední odborné školy a jeho personální činnost při výběru pedagogických pracovníků
 (Michaela Kružíková)

2015, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9y0zsd// | Studium v oblasti pedagogických věd / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Personální činnost a pracovní právo
 (Marek Bulka)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//0qpg0y// | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Rozvoj zaměstnanců a manažerů jako personální činnost a konkurenční výhoda
 (Martin KREYSA)

2017, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9kcdap// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Etika v personální činnosti hotelových společností
 (Tereza Kostelková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/14808/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Personální činnost v podnicích silniční nákladní dopravy
 (Jan Kubín)

2013, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0ep3cs// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Vzdělávání a rozvoj pracovníků školy jako nejdůležitější personální činnost
 (Dagmar UHLÍŘOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q8sciw// | Pedagogika / Školský management | Theses on a related topic

Personální činnost se zaměřením na motivační prvky v Severočeských dolech a.s.
 (Antonín Bíža)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86435 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Personální činnost na Městském úřadě v Moravské Třebové
 (Pavlína Mišáková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//hf9n9b// | Sociologie / Sociologie-Andragogika | Theses on a related topic

Hodnocení zaměstnanců jako váznamná personální činnost pro další vzdělávání
 (Helena Křížová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//3bcpxg// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)