Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

plantaz

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Hodnocení převodu plantáží koky na agro-lesnické plantáže kakaa, Huyhuantill, Peru
 (Dita Mervartová)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4axyjo// | Lesnictví / Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí | Theses on a related topic

Hodnocení vlivu prostředí na produkční parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
 (Hubert Šťastný)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jidqxx// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin
 (Monika Haluzová)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9cuuqo// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující vzcházení plantáží rychle rostoucích dřevin
 (Vít Procházka)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xt4odu// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Zpracování porostních map pro teakové plantáže v Nikaragui na lokalitě La Reserva
 (Michal Vojtek)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0s2zu4// | Lesnictví / Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí | Theses on a related topic

Vliv rozdílných typů zástinu na vybrané vlastnosti plantáží Coffea arabica v okolí města Villa Rica, Peru
 (Lenka Ehrenbergerová)

2017, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//v14fyt// | Krajinné inženýrství / Ekologie lesa | Theses on a related topic

Vyhodnocení produkce vánočních stromků ze soukromé plantáže.
 (Matěj Liška)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2j2eq7// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Vyhodnocení produkce vánočních stromků z plantáží v majetku Martina Langa
 (Václav Vlasák)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//96sky2// | Lesnictví / Arboristika | Theses on a related topic

Inventarizace a návrh managementu mangové plantáže na ostrově Guimaras, Filipíny
 (Šimon Hrbek)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tevs1m// | Lesnictví / Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí | Theses on a related topic

Hodnocení růstu rychle rostoucích topolů na energetických plantážích v závislosti na počtu provedených těžeb
 (Hana LHOTKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7kbfmu// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)