Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

flóra

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni
 (Vladimír BENEŠ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//07cnig// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Malesicích, mapové listy : Stříbro 1 - 2/4 a Stříbro 0 - 2/3
 (Markéta BEZUCHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c8h7sb// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Slovany, mapové listy: Plzeň 8-5/3 a Plzeň 8-5/4
 (Luďka PLZÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o8vzdf// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Modelování výskytu invazního neofytu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) v povodí Morávky na základě stanovištních nároků
 (Václava Maťašovská)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119735 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Mapování ruderální vegetace v Plzni-Košutce, mapové listy: Plzeň 9-2/3 a Plzeň 9-2/4
 (Aleš MACHULKA)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4bb2w0// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Práce na příbuzné téma

Mapování ruderální flóry a vegetace v Plzni - Újezd, mapové listy: Plzeň 7-4/2 a Plzeň 7-4/4
 (Jiří HRSTKA)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hjwlz7// | Učitelství pro základní školy / Bi-Ge | Práce na příbuzné téma

Porovnání flóry a vegetace suburbanizačních zón v Plzni (Borská pole a Lhota
 (Blanka KOUKOLÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g43a7s// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Práce na příbuzné téma

Mapování ruderální vegetace v Plzni-Košutce, mapové listy: Plzeň 9-2/3 a Plzeň 9-2/4
 (Aleš MACHULKA)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4bb2w0// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Práce na příbuzné téma

Mapování ruderální flóry a vegetace v Plzni - Újezd, mapové listy: Plzeň 7-4/2 a Plzeň 7-4/4
 (Jiří HRSTKA)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hjwlz7// | Učitelství pro základní školy / Bi-Ge | Práce na příbuzné téma

Flóra agrárních valů mezi obcemi Knínice a Libouchec a její srovnání s okolními biotopy
 (Jana HAMERNÍKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3357 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma