Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

druhovy soupis

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina
 (Iveta Járová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zy9ae/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Xerotermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou – Vrbovce
 (Pavel Dřevojan)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u66w8/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Botanický průzkum a srovnání lokalit Jelení vrch a Zlatý vrch (okr. Chomutov)
 (Jana POUSTKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9e4uhp// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ge | Práce na příbuzné téma

Příspěvek k flóře Vranovic severovýchodně od Rožmitálu pod Třemšínem
 (Lenka KŮRKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zt3cu2// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Botanická studie lesních porostů mezi řekou Berounkou a obcí Nynice
 (Kateřina ČECHOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ebmg4f// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Práce na příbuzné téma

Řasová flóra mělkých vodních nádrží v okolí Plzně
 (Kateřina JÁROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v7ulw4// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Řasová společenstva mělkých vodních nádrží
 (Kateřina KULKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fyq55i// | Učitelství pro základní školy / Bi-Fy | Práce na příbuzné téma

Sinice a řasy Vejprnického potoka
 (Zuzana BAXOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ct2cqg// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni- Košutce, mapové listy: Plzeň 9-2/3 a Plzeň 9-2/4
 (Aleš MACHULKA)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tq2zb7// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Řasová společenstva zatopených lomů v okolí Štěnovic
 (Lucie NOLČOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yesqi5// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)