Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Region

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na území obce s rozšířenou působností Sedlčany
 (Jiří HERMA)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uw3yug// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Spolupráce obcí ve vybraném regionu (případová studie - Benešovsko)
 (Michal PAPÍRNÍK)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m72bj7// | Hospodářská politika a správa / Strukturální politika EU pro veřejnou správu | Práce na příbuzné téma

Podpora regionálních produktů v mikroregionu Sedlčansko
 (Petra Hochová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ynyhp/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Studie proveditelnosti
 (Jelena Rendlová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72330 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Studie proveditelnosti podnikání malé maloobchodní firmy
 (Marek Drugda)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29810 | Aplikovaná informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma

Podpora regionálních produktů v mikroregionu Sedlčansko
 (Petra Hochová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ynyhp/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma