Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pokuseni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Pokušení romantické soudržnosti: rutina a revoluce v experimentálním divadle
 (Petr Kubala)

2021, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ddp66/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Pojetí postavy Marie z Magdaly v Kazantzakisově románu Poslední pokušení
 (Johana Pellarová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqgri/ | Filologie / Mediteránní studia | Theses on a related topic

Poslední pokušení Krista: Komparace filmu Martina Scorseseho s románovou předlohou Nikose Kazantzakise
 (Michal ZÁBRODSKÝ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bvvt76// | Humanitní studia / Žurnalistika - Filmová věda | Theses on a related topic

Pokušení
 (Adéla KRISTEJNOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k99pz1// | Výtvarná umění / Sochařství, specializace Socha a prostor | Theses on a related topic

Pokus o obnovu neobnovitelných tradic ve Stříbrných Horách očima scénografa
 (Julie Ema Růžičková)

2020, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/j22tg/ | Dramatická umění / Scénografie | Theses on a related topic

Sebeupálení jako vyjádření politického protestu. Jan Palach a Ryszard Siwiec - pokus o srovnání
 (Anna Kudrnová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iz4db/ | Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Rozbor učebnic s ohledem na školní chemický pokus
 (Sabina Pimková)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eyx0j/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství chemie pro základní školy | Theses on a related topic

Konvergence sociálních sítí a virtuální reality. Pokus o historii současnosti
 (Vladimír Luka)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/np0qh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Pokus o žánrové vymezení "mythic fiction"
 (Jana Balharová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wcwzz/ | Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace | Theses on a related topic

"Krajina, místo, historie" – divadelní pokus o obnovení lidových tradic ve vesnici Stříbrné Hory
 (Monika Okurková)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/hbrg2/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)