Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

funkcni ekvivalent

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Frazeologizmy a jejich funkční ekvivalenty
 (Štěpánka VELČOVSKÁ)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1cy6t0// | Filologie / Polský jazyk | Práce na příbuzné téma

Nominální tendence v angličtině a jejich české ekvivalenty ve vybraných funkčních stylech
 (Eva NOVÁKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5oj6ry// | Filologie / Anglická filologie - Francouzská filologie | Práce na příbuzné téma

Současné možnosti v léčbě funkční sterility
 (Jana PALIČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fwxuzm// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Frequenz der Funktionsverbgefüge (FVG) im Deutschen auf Grund eigener Korpora und ihre Äquivalente im Tschechischen Frekvence funkčních slovesných vazeb v němčině na základě vlastního korpusu a jejich ekvivalenty v češtině
 (Jaroslav TROUSIL)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vlpt1l// | Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Nyeopredelyonnye mestoimeniya v russkoj nauchnoj rechi i ih cheshskie ekvivalenty
 (Maryna ZELINSKA)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0xtxk3// | Filologie / Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury | Práce na příbuzné téma

Vazba "there is st -ing" a její české ekvivalenty
 (Hana PEROUTKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mulffl// | Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ | Práce na příbuzné téma

Francouzská říkadla a drobné básně a jejich srovnání s českými ekvivalenty
 (Kristýna HOMOLOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o1a9r4// | Učitelství pro základní školy / FJ-Dě | Práce na příbuzné téma

Trpný rod v odborných textech. Srovnání anglických odborných textů a jejich ekvivalentů
 (Tomáš JELÍNEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jt1vcn// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma