Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

polygonalni modely

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Určení pohlaví na lebce člověka s využitím trojrozměrných virtuálních modelů
 (Ivana Fialová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ialsj/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Slučování polygonálních sítí pro úpravu modelů lidského obličeje
 (Matej Lobodáš)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cusv9/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

Deformace polygonální sítě ve VR
 (Jan Ševčík)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vk0cf/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Validace trojrozměrného modelování v kosterní antropologii
 (Mikoláš Jurda)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vls41/ | Biologie (čtyřleté) / Antropologie | Theses on a related topic

Virtuální rekonstrukční a restaurační postupy ve fyzické antropologii
 (Ivana Šplíchalová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vxa2m/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů
 (Tomáš Jiroušek)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97939 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic