Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

polyoxymethylen

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Příprava a charakterizace nanostrukturovaných polymerních a skleněných povrchů
 (Viktorie NEUBERTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//94hyj6// | Aplikovaná fyzika / Aplikované nanotechnologie | Theses on a related topic

Hodnocení metod pro stanovení biodostupnosti perzistentních organických polutantů v sedimentech.
 (Pavla Kosková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zm25x/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Biodostupnosti organických látek v tuhých matricích
 (Pavla Kosková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1boa/ | Chemie / | Theses on a related topic