Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Osoba, se, zdravotním, postižením

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Kvalita a rozvoj komunikačních dovedností osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením
 (Eva Smištíková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfghb/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Zmapování bariér při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním znevýhodněním na českém pracovním trhu
 (Veronika Vávrová)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/90202 | Podniková ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Osoba se zdravotním postižením jako agresor domácího násilí
 (Jana Cempírková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z7knx/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Práce na příbuzné téma

Osoby se zdravotním postižením ve světle práva (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)
 (Alžběta Jehlíková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/h6beo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Role ergoterapeuta u klienta se střední mentální retardací při přechodu z domova pro osoby se zdravotním postižením do chráněného bydlení
 (Kateřina KODEŠOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//pyx9cq// | Ergoterapie / | Práce na příbuzné téma

Komparace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na osoby se zdravotním postižením v České republice a na Slovensku
 (Renáta Horáková)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wbhloq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Problematika rizikového chování u osob se zdravotním postižením z pohledu školního metodika prevence
 (Dana Dlouhá)

2021, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpiaw/ | Speciální pedagogika (čtyřleté) / Speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Právní ochrana osob se zdravotním postižením
 (Monika Kavalírová)

2023, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/afu3k/ | Veřejná správa a sociální politika / | Práce na příbuzné téma

Zkušenosti zaměstnavatelů s plněním povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v mikroregionu Hranicko
 (Iva VRUBELOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s87aav// | Sociologie / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 (Zdenka Durčáková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola PRIGO, z.ú.

http://theses.cz/id//gq31rb// | Hospodářská politika a správa / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)