Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

povodeň

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Environmentální hodnocení IV. etapy protipovodňových opatření v Olomouci
 (Rudolf POLÁŠEK)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p2nm3w// | Geografie / Environmentální studia a udržitelný rozvoj | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rizik města Otrokovice a protipovodňová opatření
 (Kateřina Vyvlečková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//psh2kf// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Štúdia uplatňovania protipovodňových opatrení v katastri obce Sklabiňa
 (Branislav Kohút)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f1vnca// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Studie uplatňování protipovodňových opatření v katastru obce Světlá nad Sázavou
 (Ivona Majerová)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zvmpg4// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Environmentální hrozby a resilience regionů
 (Ivana Kodytková)

2017, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kxg4ut// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu | Práce na příbuzné téma

Využití suchých poldrů jako protipovodňových opatření v zemědělské krajině
 (Petra Dospivová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97835 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení základních hydrologických charakteristik vybraného povodí
 (Klára Kundrátová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ibi8jv// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Zpracování studie revitalizace krajiny ve vybraném povodí
 (Veronika LEXOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dbbosf// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Měření průtoku a výšky hladiny v povodí Odry
 (Martin Veselý)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108852 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Prostorově-časová rekonstrukce aktivity hydrogeomorfologických procesů v pramenných oblastech povodí Hrubého Jeseníku
 (Radek TICHAVSKÝ)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xr8u9u// | Geografie / Environmentální geografie | Práce na příbuzné téma