Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

povodeň

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Environmentální hodnocení IV. etapy protipovodňových opatření v Olomouci
 (Rudolf POLÁŠEK)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p2nm3w// | Geografie / Environmentální studia a udržitelný rozvoj | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rizik města Otrokovice a protipovodňová opatření
 (Kateřina Vyvlečková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//psh2kf// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Štúdia uplatňovania protipovodňových opatrení v katastri obce Sklabiňa
 (Branislav Kohút)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f1vnca// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Studie uplatňování protipovodňových opatření v katastru obce Světlá nad Sázavou
 (Ivona Majerová)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zvmpg4// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Environmentální hrozby a resilience regionů
 (Ivana Kodytková)

2017, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kxg4ut// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu | Práce na příbuzné téma

Využití suchých poldrů jako protipovodňových opatření v zemědělské krajině
 (Petra Dospivová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97835 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Přírodní a environmentální rizika - znalosti a postoje obyvatel vybraných obcí Plzeňského kraje
 (Lukáš ČERNÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vfnvra// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Analýza povodní Jílovského potoka se zaměřením na povodeň v roce 1987 v obci Libouchec
 (Michal ČUPR)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2czq9n// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení základních hydrologických charakteristik vybraného povodí
 (Klára Kundrátová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ibi8jv// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu potenciálně vybudovaného vodního díla na odtok vody z vybraného povodí pomocí hydrologického modelování
 (Alfred REZEK)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i3b3vc// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)